Vaginální mapování

Vaginální mapování

Vaginální mapování je velmi jemná masážní technika vycházející z metodiky sexuologické práce s tělem (Sexological Bodywork), která pomocí vědomého doteku a práce s dechem:

 • přivádí pozornost do těla
 • uvolňuje napětí v těle
 • pomáhá zcitlivovat vaginální tkáň
 • navrací živost do necitlivých míst a odstraňuje napětí z bolestivých míst
 • prohlubuje propojení s vlastním tělem a zvyšuje intenzitu prožívání
 • přináší pocit vnitřní svobody a stability

Jak vaginální mapování funguje?


Naše těla mají paměť a nesou v sobě stopy mnoha různých zážitků, prožitků a zkušeností, pozitivních i negativních, které se soustřeďují zejména v pánevní oblasti, kde sídlí zdroj naší životní energie. Příjemné zážitky se v paměti těla projevují jako místa plná potěšení, radosti a pozitivních emocí, nepříjemné zážitky zanechávají v těle otisky v podobě bolestivých a necitlivých míst* nebo míst nesoucích v sobě negativní emoce.
*Tělo reaguje na nepříjemné zkušenosti stažením a znecitlivěním – brání se tak před dalšími možnými negativními zážitky a vytváří napětí a stres.

Vaginální mapování umožňuje pomocí jemné masážní techniky, vědomé pozornosti a práce s dechem uvolnit oblast pánevního dna, probudit a oživit necitlivá místa a odstranit napětí z bolestivých míst. Vědomým procítěním a prodýcháním se vyplaví nahromaděné emoce a pročistí se tělo i mysl.

Čím pro mě může být vaginální mapování přínosné?

 • naučit se zaměřovat pozornost do těla
 • zvýšit citlivost uvnitř vaginy
 • uvolnit napětí z pánevní oblasti
 • zmírnit bolesti při menstruaci
 • pročistit se po fyzické i duševní stránce
 • získat pocit vnitřní svobody a stability

Pro koho je vaginální mapování vhodné?


Vaginální mapování doporučujeme ženám, které mají:

 • negativní vztah ke svému tělu
 • sníženou citlivost a schopnost prožívat
 • sníženou chuť na milování
 • bolestivou a nepravidelnou menstruaci
 • problémy s otěhotněním
 • problémy s dosažením orgasmu
 • nedostatek životní (sexuální) energie

Vaginální mapování je vhodné také pro ženy, které prožily některou z těchto zkušeností:

 • bolesti při milování
 • gynekologické zákroky a operace
 • komplikovaný porod
 • domácí násilí/týrání (fyzické i psychické)
 • zneužívání/znásilnění

Jak probíhá sezení vaginálního mapování?


Sezení vaginálního mapování začíná úvodním rozhovorem, jehož délka a obsah se odvíjí od konkrétních potřeb klientky. Terapeut/ka nejprve zjišťuje, s čím žena na sezení přichází, jaký má vztah k sobě a ke svému tělu, k sexualitě a intimitě, jaký je její záměr a co od sezení očekává. Následně klientce přiblíží průběh sezení.

Začíná se krátkou masáží celého těla a uvolněním pánevní oblasti a pokračuje se vlastním mapováním. Pomocí vědomého doteku a práce s dechem se přivádí pozornost do jednotlivých míst ve vagině, která se uvolňují a zcitlivují. Klientka si sama řídí průběh sezení a podle svých potřeb si určuje délku, intenzitu a rychlost doteku. Postup mapování je velmi pomalý a citlivý, každému místu je věnován dostatek času a po celou dobu probíhá mezi klientkou a terapeutem/kou vzájemná komunikace.

„Důležité je, aby se klientka cítila pohodlně a v bezpečí.“

Délka jednoho sezení bývá zpravidla 2,5–3 hodiny, pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme sezení opakovat 3–5krát v průběhu několika dnů až týdnů. Mezi jednotlivými sezeními by v ideálním případě neměl být větší než týdenní odstup. Po prvním sezení můžete pociťovat únavu a můžou se objevit i negativní emoce nebo nepocítí žádné změny. Tyto pocity často vedou k tomu, že klientky mají přirozenou tendenci z procesu vystoupit a v dalších sezeních nepokračovat. Doporučujeme však vytrvat, protože obvykle až po druhém či třetím sezení dochází k výraznějším posunům a změnám.

Vaginální mapování provádí masérka / terapeutka Zuzana.

Počet sezeníCena
15200,-
210.400,-
3 (výhodná cena)14.800,-
4 (výhodná cena)19.200,-
5 (výhodná cena)23.600,-

*uvedené ceny jsou v Kč

Díky kurzu se sobě více věnujeme

Rated 5 out of 5
01/09/2022

Od kurzu doporučujeme všude, kudy chodíme. Otevřelo nám to obzory skrze dotek a intimitu. Díky kurzu jsme se naučili vnímat se vzájemně více, být ve své přítomnosti, teď a tady, a věnovat dlouhé chvíle jen sobě a našemu spojení. Od kurzu jsme aplikovali do našich diářů přímo čas na masáž a věnování se sami sobě. Byl pro nás velice přínosný a inspirativní, techniky využíváme a zkoušíme aktivně. Určitě v budoucnu zkusíme další vzdělání skrze tuto tématiku. Děkujeme.

Anička a Vítek

Cítím se báječně

Rated 5 out of 5
02/07/2021

Zuzanko, cítím se báječně a musím se Vám svěřit, že jsem již dala Váš kontakt kamarádkám z Prahy. Musím se přiznat, že to pro mě byl vážně jedinečný zážitek, a jak jste sama říkala, cítila jsem efekt i další dny. Budu velmi ráda, když mi pošlete cvičení orgasmické jógy, jógu miluji a věnuji se jí již několik let a ráda si vyzkouším i něco jiného. Těším se velmi na další setkání a na další masáž.

Marika

Jedinečný zážitek

Rated 5 out of 5
02/07/2021

Moje první setkání s tantrou se díky Zuzce stalo úžasnou zkušeností, která možná i ovlivní moje další směřování. Dozvěděl jsem se spoustu informací o vědomé práci s tělem a energií a celé sezení bylo v útulném prostředí jedinečným zážitkem.

Karel

Vaginální maping byl pro mne rituálem uzdravování

Rated 5 out of 5
02/07/2021

Několik let pracuji se svým tělem a s uvolňováním léta ukládaného napětí a emočních bloků a léčením starých zranění. Vaginální maping pro mne představoval další, hlubší a jemnější úroveň práce s tělem. Ale současně také něco tajemného, co spadá do oblasti „fakt hustý“ a o čem se ve „slušné společnosti“ nemluví. I když mám poměrně vysoký práh bolesti, nějaká část mne měla strach, že to bude bolet a nevím, jak moc. Můj vaginální maping byl spojený s mnoha překvapeními. Zuzka pracovala velmi jemně a citlivě, jako by zkušený milenec prováděl nezkušenou dívku skrz ztrátu panenství. Nebolelo to. Překvapilo mne, co všechno si moje vagina pamatuje a jak ke mně hovoří. Některé body byly citlivější, některé velmi živé a některé se probouzely velmi pomalu. Některé body měly vnitřní funkce, např. vnitřní kontrolor, hlídač svobody projevu, udržovač živosti a pohybu, uvolňovač napětí, duhový energetický had… Moje vagina se rozpomínala a ožívala. Během pěti sezení se mi postupně vybavovaly situace pro mne emočně bolestivé; některé z nich jsem dávno kamsi zasunula a vůbec si nyní nepamatovala. Uvědomovala jsem si, že pouze já utvářím svůj svět a mám sílu a právo si hlídat své hranice a nenechat druhé, aby se mnou jednali hrubě, necitlivě nebo ponižujícně. V některých okamžicích celá moje pánev ožívala a vnitřně tancovala. Cítila jsem víc energie a současně vnitřní klid a úctu a vděčnost ke svému tělu. Prosila jsem ho za odpuštění za moje ubližování, nelásku, nespokojenost s ním, děkovala jsem za to, že je, jaké je a za zkušenosti, kterých se mi dostalo. Vaginální maping byl pro mne rituálem uzdravování vnímání vlastního těla a své sexuality, přerodem směrem ke zdravé ženě. Pro mne byl zkušeností, kterou mohu doporučit i jiným ženám, zvláště se Zuzkou.

Jana

Byl to jeden z mých nejkrásnějších zážitků

Rated 5 out of 5
02/07/2021

Milá Zuzko, chtěla bych ti ještě jednou poděkovat za skvělou masáž, byl to jeden z mých nejkrásnějších zážitků v poslední době. Tvé konejšivé a jemné doteky mě dokázaly úplně uvolnit a přenést do světa jiných, jemnějších energií. A měla jsem nádherný pocit, že jsem zahrnuta léčivou láskou. Takových pocitů je v životě méně, než bych si přála, a tak, pokud budu moct, ráda se budu k tvým masážím vracet.

Ingrid